Kako lahko pomagaš

Vsak prispevek gre v celoti za izbran namen

Prav vsaka donacija šteje. Zato se vam v imenu Sudancev v stiski zahvaljujemo za prav vsak prispevek, tudi če se vam zdi skromen. Imejte v mislih, da lahko prav vaš prispevek nekomu reši življenje.

Trenutno zbiramo denar za naslednje projekte: nov dokumentarni film Toma Križnarja, internet in kamere, za mobilno vrtalno napravo za iskanje pitne vode in za slovenske otroke v stiski. Sredstva lahko prispevate tudi tako, da v zameno za donacijo prejmete izdelke H.O.P.E. ali pa del dohodnine namenite za projekte H.O.P.E..


DONIRAJ ZA PROJEKTE

Internet in kamere za Sudan

Kamere rešujejo življenja, saj se kriminalci bojijo, da bodo posneti. Posnetki namreč dokumentirajo nasilje in služijo kot dokazno gradivo na sodiščih.

 • 100,3%
  DONACIJE
 • 200.535,54 €
  TRENUTNO ZBRANO
 • 200.000,00 €
  CILJ
Vrtalna naprava za vodo

V Sudanu pitne vode primanjkuje, brez nje pa ni življenja. K pomanjkanju dodatno prispevajo vojaške sile, ki bombardirajo vodnjake in tako spravljajo staroselce v življenjsko stisko.

 • 115,3%
  DONACIJE
 • 201.714,69 €
  TRENUTNO ZBRANO
 • 175.000,00 €
  CILJ
Nov dokumentarec Toma Križnarja

Tomo Križnar pripravlja nov dokumentarni film o dronih, brezpilotnih letalih, ki lahko uničujejo ali pa rešujejo življenja.

Otroci Slovenije

Tudi v Sloveniji ni vse rožnato in veliko otrok živi v pomanjkanju. Pomagati jim želimo z darovanimi šolskimi potrebščinami, še posebej so veseli zvezkov z lepimi nevtralnimi motivi.

 • 101,0%
  DONACIJE
 • 25.261,59 €
  TRENUTNO ZBRANO
 • 25.000,00 €
  CILJ

Sudanski amuleti in ogrlice

V Darfurju skoraj vsak človek nosi vsaj en amulet za srečo HIJAB, nekateri pa jih nosijo tudi sto ali celo več.

Koledar in voščilnice

Koledar je nastal v sodelovanju humanitarca Toma Križnarja in organizacije H.O.P.E.

Eko knjige

Eko knjiga je izdala tri knjige, v katerih nastopajo tri najstniške sestre s čarovniškimi močmi.

Knjige in filmi Toma Križnarja

Svetovni popotnik in humanitarec Tomo Križnar je na podlagi lastnih izkušenj in doživetij ter pogovorov s staroselci napisal dve knjigi o razmerah v Sudanu: Nuba: čisti ljudje ter Nafta in voda, poleg tega je posnel tri dokumentarce: Oči in ušesa Boga – videonadzor Sudana, Dar Fur - vojna za vodo ter kratki dokumentarec Modri Nil – Sudan.


Nameni del dohodnine

Del dohodnine lahko namenite humanitarni ustanovi H.O.P.E. ali Ustanovi Tomo Križnar in tako pomagate ljudem v Sudanu.

Prenesite zahtevo:

Izpolnjeno zahtevo lahko kadarkoli oddate prek sistema eDavki ali pisno oz. ustno na zapisnik pri davčnemu organu.

Prejeti znesek iz dohodnine bo v skladu s pravili Humanitarne ustanove H.O.P.E. in organizacije Toma Križnarja uporabljen izključno za pomoč ogroženim in bo objavljen na seznamu donatorjev!V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07), seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije. 

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.