Rezultati naših prizadevanj

Dostava opreme na ogrožena območja v Sudanu

Dostava opreme na ogrožena območja v Sudanu

Od leta 2009 do danes smo v Sudan dostavili preko 1.500 kosov opreme. Od tega 742 foto in video kamer, 60 prenosnih računalnikov, 15 kompletov za satelitski internet, 7 letečih kamer - kvadrokopterjev, ter veliko druge računalniške opreme, solarnih polnilcev, generatorjev ..., v skupni vrednosti 180.000 €. Z njimi so staroselci posneli veliko dragocenega materiala, ki bo služil kot dokaz na mednarodnem sodišču. Kamere pa tudi odvračajo nasilneže od napadov, saj jih je zaradi sorodnikov in sodišč strah, da bi bili posneti.

Da je tovrstna pomoč za preživetje staroselcev v Sudanu življenjskega pomena, pretresljivo povzame Suleiman Jammous, humanitarni koordinator upornikov: »Majhne kamere iz Slovenije naredijo v Darfurju več kot 20.000 pripadnikov mirovne misije.«

Ozaveščanje javnosti

Ozaveščanje javnosti

S slovenskim humanitarcem Tomom Križnarjem tesno sodelujemo pri zbiranju dokumentarnega gradiva. Zbrano gradivo je Tomo uporabil kot verodostojen temelj za pisanje knjig o krvavih razmerah v Sudanu, s pomočjo posnetkov pa so nastali dokumentarni filmi.

Vse zbrano dokumentarno gradivo je za obsodbo zločincev na mednarodnem sodišču v Hagu bistvenega pomena.

Odzivi in reakcije v mednarodnem prostoru

Odzivi in reakcije v mednarodnem prostoru

Glavni tožilec haaškega mednarodnega sodišča Luis Moreno Ocampo: »Pomoč s kamerami je res unikatna. Posnetki so za haaško sodišče neprecenljivi dokazi.«

Suleiman Jammous, humanitarni koordinator upornikov: »Majhne kamere iz Slovenije naredijo v Darfurju več kot 20.000 pripadnikov mirovne misije.«

Otroci Slovenije

Otroci Slovenije

Natisnili smo 15.000 zvezkov za otroke v stiski

Žal tudi v Sloveniji veliko otrok živi v pomanjkanju. Zato zbiramo sredstva za šolske zvezke in potrebščine, ki jih s pomočjo šolskih skladov razdelimo socialno ogroženim šolarjem. Leta 2013 smo natisnili 15.000 šolskih zvezkov in pomagali mnogim otrokom v Sloveniji.