H.O.P.E. trenutno pomaga ogroženim domorodnim ljudstvom v Sudanu v največjih žariščih nasilja v Darfurju, Nubskih gorah, Modrem Nilu in Abyei.
H.O.P.E. trenutno pomaga ogroženim domorodnim ljudstvom v Sudanu v največjih žariščih nasilja v Darfurju, Nubskih gorah, Modrem Nilu in Abyei.

Kontakt

Humanitarna ustanova H.O.P.E.

Letališka cesta 29
1000 Ljubljana 

Slovenija, EU 
T: +386 1 544-61-17
F: +386 1 544-61-19
E: hope@hope.si

Humanitarna ustanova H.O.P.E.

Letališka cesta 29
1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Matična številka: 4020707
Davčna številka: 40465519

Banka: Delavska hranilnica d.d., Ljubljana
SWIFT: HDELSI22
IBAN: SI56 6100-0000-1966-246 - Splošni račun
IBAN: SI56 6100-0000-1846-742 - Za vrtalno napravo Darfur
IBAN: SI56 6100-0000-1966-537 - Za internet in kamere Sudan
IBAN: SI56 6100-0000-2274-609 - Za otroke Slovenije

 

Način dela organizacije H.O.P.E.

 • Skupaj z ogroženimi civilisti na terenu določimo ustrezen način in vrsto pomoči.
 • Zbrane donacije v celoti (100-%) namenimo izključno za nakup pomoči.
 • Pomoč v obliki opreme osebno dostavimo ogroženim civilistom v Sudanu.
 • Ob zaključku akcije objavimo poročilo z dokazili o porabi sredstev in predaji opreme.Namen ustanove

Namen ustanove je splošno-koristen, dobrodelen in trajen na področju pomoči socialno ogroženim v Sloveniji in po svetu. Ob pomoči sponzorjev in donatorjev Ustanova izvaja humanitarne projekte na terenu, neposredno pomoči potrebnim.


Naloge in dejavnosti ustanove so predvsem:

 • organiziranje humanitarne pomoči v Sloveniji in po svetu
 • organiziranje kulturnih in zabavnih prireditev za pomoč socialno ogroženim
 • organiziranje humanitarnih akcij za uveljavljanje človekovih pravic
 • pomoč pri izobraževanju socialno ogroženih otrok in odraslih
 • organiziranje seminarjev in delavnic za socialno ogrožene otroke in odrasle
 • izdajanje in prodaja publikacij s področij dejavnosti ustanove


Delovanje ustanove je javno in transparentno.
Vse donacije se predajo v obliki blaga, opreme ali neposredno v roke pomoči potrebnim, prav tako pa morajo biti dokumentirane in vidne vsem donatorjem (posebna poročila donatorjem) ter splošni javnosti (poročanje o dejavnosti preko spleta). 


Prihodki

Prihodki ustanove za izvajanje njenega namena se zagotavljajo na naslednje načine:

 • z gospodarjenjem z ustanovitvenim premoženjem in prostovoljnim delom;
 • z darili in donacijami;
 • z drugimi naklonitvami;
 • s prihodki od opravljanja dejavnosti;
 • iz proračunskih in drugih javnih virov;
 • iz evropskih skladov;
 • na druge načine. 


Prihodki ustanove se uporabljajo izključno za izvajanje namena ustanove in za poslovanje ustanove. 

V ustanovo lahko naklonijo premoženje domače ali tuje fizične ali pravne osebe (donatorji).

Celoten izkupiček zbranih prihodkov je v celoti namenjen humanitarnim projektom, medtem ko stroške delovanja ustanove (npr. računovodstvo, poslovni naslov, itd.) prostovoljno in brezplačno zagotavljajo ustanovitelji sami.

Donator lahko ob donaciji sam izbere namen donacije oz. podpre določeno akcijo.


Organi ustanove

Ustanovo upravlja uprava, ki šteje 3 člane. 

Prva uprava ima predsednika in dva člana, in sicer
1. Klemen Mihelič, predsednik uprave
2. Rok Šetina, član uprave in namestnik predsednika
3. Dušan Kondič, član uprave 

Predsednik uprave predstavlja in zastopa ustanovo brez omejitev. Predsednika imenujejo izmed sebe člani uprave.
Funkcija člana uprave je častna, kar pomeni, da uprava deluje izključno prostovoljno in brez plačila. 

Predsednik uprave:

 • odgovarja za uresničevanje namena in nalog ustanove;
 • odgovarja za zakonitost materialnega in finančnega poslovanja ustanove;
 • vodi delo uprave ter sklicuje seje.


Uprava je dolžna voditi stalno, celovito in popolno evidenco o premoženju ustanove ter skrbeti za premoženje in izvajanje namena s skrbnostjo dobrega gospodarja.